ECO+ Panels

ใช้ร่วมกัน
P8411
Silky Matte Wheat

Collection

ประเภท

สี

ขนาด

หน้าตา

TVOC ต่ําTVOC ต่ํา
Zero พลาสติไซเซอร์Zero พลาสติไซเซอร์
การคุ้มครองสุขภาพการคุ้มครองสุขภาพ
ความง่ายในการบํารุงรักษาความง่ายในการบํารุงรักษา
ความต้านทานคราบความต้านทานคราบ
ความต้านทานความร้อนความต้านทานความร้อน
ประหยัดเวลาประหยัดเวลา
ผลิตในไต้หวันผลิตในไต้หวัน
ฟอร์มาลดีไฮด์ต่ําฟอร์มาลดีไฮด์ต่ํา
วัสดุ PP เกรดอาหารวัสดุ PP เกรดอาหาร
หลากหลายสีหลากหลายสี
เทคโนโลยีการพิมพ์ลายไม้แบบ Hyperrealisticเทคโนโลยีการพิมพ์ลายไม้แบบ Hyperrealistic
เมลามีนเป็นศูนย์เมลามีนเป็นศูนย์
ไม่มีการปนเปื้อนไม่มีการปนเปื้อน

การบรรยาย

โครงการของเรา