Nghề nghiệp

KD Panels chào đón nhân tài từ tất cả các lĩnh vực và chuyên ngành miễn là tài năng sẵn sàng phát triển với KD Panels và công nhận văn hóa doanh nghiệp của chúng tôi.

Nếu bạn tốt nghiệp trong năm đó, bạn có thể tham dự cuộc phỏng vấn trước. Ngày trên máy bay có thể được thương lượng.

Vui lòng mang theo bằng tốt nghiệp của bằng cấp cao nhất của bạn, bảng điểm và chứng chỉ ngôn ngữ của bạn.

Nếu bạn không sẵn sàng tham dự buổi phỏng vấn, vui lòng liên hệ với bộ phận nhân sự để thay đổi thời gian hoặc hủy phỏng vấn.

Phải mất 1 ~ 2 giờ cho cả bài kiểm tra viết và phỏng vấn.

Người ta ước tính rằng trong vòng 3 ~ 7 ngày, kết quả sẽ được đưa ra.

Bộ phận nhân sự sẽ liên hệ với bạn trong vòng 2 tuần sau khi bạn nộp.

This website uses cookies.
By using this website, you agree to our use of cookies.